Namazet farz janë obligim nga Zoti për çdo musliman të vetëdijshëm, dhe për mosfaljen e tyre pa shkak pason dënimi në këtë jetë dhe [].

2023 - Dita e parë e agjërimit të Ramazanit 17.

. Sexhde Sexhde / Sexhde Sexhde /.

2 Synete të fundit.

Oct 11, 2021 · Pra, falja e akshamit dy rekatet e para me zë është synet si për atë që është duke u falur imam, si për atë që është duke u falur në vete po s’është imam.

. Ato janë: Dy sunete para namazit (farz) të drekës dhe dy sunete pas saj, dy sunete pas namazit të akshamit, dy sunete pas namazit. .

Llojet e namazeve; Falja e suneteve; Thënie të Muhammedit a.

. horizontit. Oct 16, 2016 · l.

Si falet Namazi ? Namazi ndahet në njësi që quhen rekate. .

04.

Nese ke per qellim qe falet teravia 4 rekate ashtu siç falet namazi farz kjo nuk lejohet, sepse nuk lejohet perngjasimi i sunetit me farzin.

. falja e akshamit.

2023 - Dita e parë e agjërimit të Ramazanit 17. Nese ke per qellim qe falet teravia 4 rekate ashtu siç falet namazi farz kjo nuk lejohet, sepse nuk lejohet perngjasimi i sunetit me farzin.

Contact us: [email protected] POPULAR POSTS.
1.
Oct 16, 2021 · Tabela e Rekateve Namazi përbëhet nga pjesët e quajtura rekate.

e.

.

Falja, Namazi, Falja e Namazit, Forma e Namazit, Mënyra e Namazit, Praktika e Namazit, Mëso Faljen, Mëso Namazin, Mëso faljen e Namazit. Oct 16, 2021 · Tabela e Rekateve Namazi përbëhet nga pjesët e quajtura rekate. .

Rekati i parë : Ngrejmë duart dhe thojmë ALLAHU EKBER. June 27, 2014 ·. Es Selamu Alejkum! Falja e Namazit te Akshamit ne Qabe!https://www. Namazi i sabahut – salātul-fexhr. Falja e namazit në kohën e caktuar quhet eda, kurse falja e namazit pas kalimit të kohës quhet kaza. .

.

E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR. 4:58.

Dhe Profeti a.

Namazi i mëngjesit Koha e namazit.

Namazi i akshamitSi falet namazi i akshamit?Prezantim për fillestarë që deshirojnë të mesohen me faljen e namazit.

Falja e Jacis.

Oct 16, 2021 · Tabela e Rekateve Namazi përbëhet nga pjesët e quajtura rekate.